Avaleht
Info
Dokumendid
Juhatus
Revisjonikomisjon
Võistlused
Parimad sportlased
Statistika
Auliikmed
Arhiiv
Galerii J U U B I L A R I D   S E P T E M R I S   JA  O K T O O B R I S

01.SEPTEMBER  -  Pille Nagel  60
01.SEPTEMBER  -  Helina Pärn  40

03.SEPTEMBER  -  Viktor Bürkland  75
08.SEPTEMBER  -  Aavo Tari  85
16.SEPTEMBER  -  Aaro Tiiksaar  45
22.SEPTEMBER  -  Arvo  Nurm  75
26.SEPTEMBER  -  Mati Kõiv  60
29.SEPTEMBER  -  Villu Põldma  80
03.OKTOOBER  -  Tarmo Tass  65
05.OKTOOBER  -  Anatoli Sillari  90
05.OKTOOBER  -  Priit Uring  80
22.OKTOOBER  -  Annely Gubinski  50
24.OKTOOBER  -  Taavi Rim  50

 
ÕNNITLEME  JUUBILARE!
EESTI KERGEJÕUSTIKUVETERANIDE ASSOTSIATSIOON (EKVA), reg.nr. 80046306,  arveldusarve: SEB, a/a IBAN: EE941010102032127001  
EKVA aadress on: Tallinn 12617, Trummi 21-10, tel. 5039663, e-mail: author@author.ee  
EKVAga liitumisavalduse ja ankeedi leiad lingilt - võistlused/juhendid.
EKVA liikmemaks 2023.a. on 10 EUR aastas (EKVA auliikmed ja üle 77-aastased EKVA liikmed on maksust vabastatud). Määrustepäraste võistluste  protokollid palume saata author@author.ee ja edetabeli jaoks  ennoakkel754@gmail.comNB!!! AINULT .pdf  FAILINA! 
 


2016.a. - 2019 jooksev edetabel on lehel https://www.mastersrankings.com/rankings/ Tulemused tuleb sinna ise lisada vastavalt juhendile viitega protokolli internetilehele.
Veteranide kõigi aegade edetabelid (sh maailmarekordid) vanuseklasside kaupa. ja  2006-2012. aasta edetabelid on lehel  http://www.mastersathletics.net   


WMA - World Masters Athletics
EMA - http://european-masters-athletics.org
EKJL - Eesti Kergejõustikuliit
ESL - Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit