Avaleht
Info
Dokumendid
Juhatus
Revisjonikomisjon
Võistlused
Parimad sportlased
Statistika
Auliikmed
Arhiiv
Galerii
 
Eesti võistkond Malagas maailmameistrivõistlustel, osa siiski staadionirajal!

 J U U B I L A R I D   S E P T E M B R I S  JA  O KT O O B R I S !

01.09 - Pille Naggel  55
03.09 - Viktor Bürkland  70
08.09 - Aavo Tari  80
22.09 - Arvo Nurm  70
26.09 - Mati Kõiv  55
29.09 - Villu Põldma  75
05.10 - Anatoli Sillari  85
05.10 - Priit Uring  75
08.10 - Urve Kartau  65
22.10 - Annely Gubinski  45
24.10 - Taavi Rim  45

ÕNNITLEME  JUUBILARE!
EKVA  (reg.nr.80046306) arveldusarve: SEB, a/a IBAN: EE941010102032127001  
EKVA aadress on: Tallinn 12617, Trummi 21-10, tel. 5039663, e-mail: author@author.ee  
EKVAga liitumisavalduse ja ankeedi leiad lingilt - võistlused/juhendid.
EKVA liikmemaks 2016-2020 on 10 EUR aastas (EKVA auliikmed ja üle 77-aastased EKVA liikmed on maksust vabastatud). Määrustepäraste võistluste  protokollid palume saata author@author.ee ja edetabeli jaoks  ennoakkel754@gmail.com.
 


2016.a. ja 2017 jooksev edetabel on lehel http://www.mastersathletics.co. Tulemused tuleb sinna ise lisada vastavalt juhendile viitega protokolli internetilehele.
Veteranide kõigi aegade edetabelid (sh maailmarekordid) vanuseklasside kaupa. ja  2006-2012. aasta edetabelid on lehel  http://www.mastersathletics.net   


WMA - World Masters Athletics
EMA - European Masters Athletics
EKJL - Eesti Kergejõustikuliit
ESL - Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit