Avaleht
Info
Dokumendid
Juhatus
Revisjonikomisjon
Võistlused
Parimad sportlased
Statistika
Auliikmed
Arhiiv
GaleriiEesti võistkond Malagas maailmameistrivõistlustel, osa siiski staadionirajal!

 J U U B I L A R I D   M Ä R T S I S   JA  A P R I L L IS

06.märts  - Jürgen Lamp 75
11.märts  - Kuldar Kotkas 60
22.märts  - Uno Niinsalu 70
24.märts  - Niina Leppsoo 75
27.märts  - Tevo Turro 45
01.aprill  - Anu Kotkas 70
02.aprill  - Elmo Oidermaa 70
12.aprill  - Sander Tiks 55
17.aprill  - Rein Grabbi 85

ÕNNITLEME  JUUBILARE!
EKVA  (reg.nr.80046306) arveldusarve: SEB, a/a IBAN: EE941010102032127001  
EKVA aadress on: Tallinn 12617, Trummi 21-10, tel. 5039663, e-mail: author@author.ee  
EKVAga liitumisavalduse ja ankeedi leiad lingilt - võistlused/juhendid.
EKVA liikmemaks 2016-2020 on 10 EUR aastas (EKVA auliikmed ja üle 77-aastased EKVA liikmed on maksust vabastatud). Määrustepäraste võistluste  protokollid palume saata author@author.ee ja edetabeli jaoks  ennoakkel754@gmail.com.
 


2016.a. ja 2017 jooksev edetabel on lehel http://www.mastersathletics.co. Tulemused tuleb sinna ise lisada vastavalt juhendile viitega protokolli internetilehele.
Veteranide kõigi aegade edetabelid (sh maailmarekordid) vanuseklasside kaupa. ja  2006-2012. aasta edetabelid on lehel  http://www.mastersathletics.net   


WMA - World Masters Athletics
EMA - European Masters Athletics
EKJL - Eesti Kergejõustikuliit
ESL - Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit